Sheldrick Redwine Authentic Jersey  Üye Kuruluşlar

Üye Kuruluşlar

Rate this item
(0 votes)
Written by  Published in: Sabit sayfalar

 

Asitane Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği

 

 

www.asitane.org

  

Bir İnsan Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği

www.benvarim.com

Ben varım, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının kaynak yaratma ve tanıtım faaliyetlerini kuvvetlendirmek üzere oluşturulmuş bir sosyal bağış platformudur. Herhangi bir ticari kuruluşa bağlı olmayan platformumuzun her türlü teknik, idari ve tanıtım masraflarını kurucular olarak bu aşamada kendi kaynaklarımızla gönüllü olarak karşılıyoruz ve yararlı bir girişim yaratmanın haklı gururunu taşıyoruz.

 

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği

 www.cocukder.org.tr

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve projelere yönelik halkla ilişkiler çalışmaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün tam desteğiyle Çocuk Suçlarını Önleme Derneği tarafından koordine edilmektedir.

Genç Diyalog Grubu

 

Kamu/Yerel yönetimler, özel sektör, dernekler ve vakıfları mekanlarında ziyaret etmek, proje ve etkinliklerinde ihtiyaç duyulan hizmet birimlerini görmek gerekli dokümanları arşivlemek.

Erdem Kültür ve Ahlak Derneği

 www.erdemder.org.tr

Bir sivil toplum kuruluşu olarak üyelerimizi iyi bir öğrenimle işlenmiş bilgili, bireysel sorumluluk ve yüksek ahlaki değerler sahibi yurttaşlar olarak hayata hazırlamak; bilim, ekonomi, kültür ve sanat alanlarında yarının belirleyici aktörleri kılarak topluma faydalı, güvenilir ve dürüst bireyleri kazandırmaktır.

Fanconi Anemi Derneği

 www.fanconi.org

 

 

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu

 

 

 

Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği

 

MisyonGÜLDER 2003 yılında “Çocuk ve Gençlere Korunaklı Bir Sosyal Çevre” misyonu ve sloganı ile yola çıkmış ve o tarihten beri bu minvalde projeler oluşturup uygulamaya koymuş bir Sivil Toplum Örgütüdür.

VizyonVizyonunu ise “çocuk ve gençlerin korunaklı bir sosyal çevre ile kuşatılarak, sağlam şahsiyetli, ahlak ve moral değerleri yüksek, kendi kültür ve medeniyet değerlerinin farkında ve bu değerleri kuşanmış bireyler halinde yetişmelerine destek olmak ve toplumun insan kalitesini yükseltmek” olarak tayin etmiştir. Kurulduğu tarihten itibaren bu vizyon ve misyon çerçevesinde projeler oluşturup uygulamaya koymuştur.

Gün Işığı Derneği

www.gunisigi.org

Kurulduğu günden bu güne, “İnsana Hizmet İslam’a Hizmettir” anlayışı ile hareket eden Günışığı Derneği; yaşadığımız topraklarda, insanımızın yaratıcısını tanıması “Kitap ve Peygamber” ile buluşmasında köprü olmayı imani bir sorumluluk olarak görür.Toplumun ıslahı ve yeniden inşası için, inanç ve ahlak temelli çalışmalar yapan Günışığı Derneği, fertleri arasında ve toplumun çeşitli katmanlarında, sevgi, merhamet, dostluk ve paylaşmayı önemser.Nitelikli fert, nitelikli düşünce, nitelikli iş ve nitelikli kurum anlayışı ile hareket eden Günışığı Derneği, Müslümanlar arasında kardeşliği en üst düzeyde tutar.Bilgiyi ve bilgiye ulaşmayı önemseyen, toplum içinde uzlaştırıcı, ifrattan kaçınan, tefritten uzak duran, Müslümanların sorunlarını kendisine dert edinen, ümmet bilincini önemseyen bir topluluktur

Gönül Eller Derneği

 

Gönüllü Eller, Türkiye’de yetim, muhtaç ve mağdurlar için yârdım yapma hedefiyle çalışmalarına başlamıştır. Ulaştırdığımız yardımlar, Yurdumuzda kendi elimizle, Uzak diyarlarda ise IHH İnsani Yardim Vakfı eliyle yapılmaktadır.

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı

www.hekva.org.tr

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı: Zamanın gerektirdiği değişim ihtiyacı ile toplumsal değerlerimiz arasındaki dengenin sağlandığı, yoksulluğun olmadığı, eğitimli ve kültürlü bir toplum hedefine ulaşmak için çalışır.

Hanımlar İlim ve Kültür Derneği

www.hikde.org

Türk aile yapısını korumak. Bu amaç çerçevesinde hanımlara yönelik farklı sahalarda bilgi sahibi yapacak çalışmalarda bulunmak. İhtiyaç sahiplerine maddi yardım sağlamak. Üniversite gençliğine burs olanağı oluşturmak.

   IKADER

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği

www.ikadder.org

Vizyon: Kadın ve aile odaklı faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde olarak; kadın STK’ların, kadınların ve aile kurumunun statüsünü yükseltme çalışmalarına destek vermek; toplumsal barışa katkıda bulunmaktır.

Misyon: Kadın ve aile odaklı faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde olarak; kadın STK’ların, kadınların ve aile kurumunun statüsünü yükseltme çalışmalarına destek vermek; toplumsal barışa katkıda bulunmaktır.

İlim Yayma Cemiyeti Eyüpsultan Şubesi

www.iyc.org.tr

Türkiye’de çok partili sisteme geçildikten sonra ekonomik, siyasî ve kültürel hayatta önemli ve müspet gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Toplumun, ehemmiyet ve âciliyetine binaen çözüm beklediği meseleler arasında yer alan din eğitimi ve hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi gibi konularda atılan adımlar, bu müspet gelişmeler arasında bulunmaktaydı.

İstanbul Fatihleri İzci Kulübü Derneği

  www.ifik.org

 

İnsan ve Medeniyeti Hareketi Derneği

www.imh.org.tr

 Vizyon:1.Temel ahlaki ilkeleri karakter haline getirmiş, ahlak ve kişiliğine güven duyulan, çağın şartlarını kavramış, mücadeleci özgüven sahibi, ufku açık, azimli, işinin ehli, nitelikli bireylerden oluşan bir topluluk.
2. Oluşturduğu nitelikli kadroları ve kurumlarıyla, güven veren yaklaşımlarıyla herkesin kendisini de çatısı altında görmek istediği bir cazibe ve çekim merkezi.
3. Toplumda birleştirici ve yapıcı roller üslenen, çığır açabilecek ve öncülük yapabilecek bir cemiyet
4. İnanç ve ahlakın değerini ve gücünü, yaşanan hayatta görünür kılmaya çalışan bir birliktelik
5. Yerel ve evrensel ölçekte, insanlığın hayrı ve gelişimi için, var olan uygun iş birliği zeminlerine katkıda bulunan; oluşum safhasındaki birlikteliklere destek sağlayan ve yeni inisiyatifler geliştirilmesinde roller üslenebilecek bir sosyal organizasyon
6. Yurt içinde ve her yerde, yurt dışında ise uygun görülen önemli merkezlerde teşkilatlanmayı hedeflemiş bir kurum

Misyon:1.Süre gelen gayretlerimizi ve birikimlerimizi öncülük yapacak kurum ve kadrolarla, örgütlü ve kurumsalbir niteliğe kavuşmak
2. Medeniyet persifektinden hareketle köklerimizden aldığımız değerleri, günümüz şartlarında geçerliliği olan projelerle; nitelikli birey, nitelikli kurum, nitelikli toplum inşasına yönelmek
3. Üyelerini ve muhatap kitlesini eğiterek, aidiyet dayanışma ve yardımlaşma ruhu oluşturup, başarılı olmaları için hayata hazırlamak
4. Değerlerimiz çerçevesinde, sağlam ve tutarlı temeller üzerinde şekillenen nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırılmasını sağlamak.

İnsan Vakfı

www.insanvakfi.org.tr

Misyon:İnsan Vakfı ‘‘vermek ve hoşgörü’’nün kurumsallaşmış hali olan tarihimizdeki vakıf misyonuna uygun olarak, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal, eğitim (aile eğitimi, çocuk eğitimi) ve yardımlaşma alanında nitelikli projeler üretir ve uygular.

Vizyon:Bir hayır kurumu olarak hayırsever insanlarımızın teveccühleri ve güvenlerini kazanarak,  belirtilen çalışma alanlarında ülkemiz insanına hizmet götürüp vakıf kurumunu gelecek nesillere ulaştırmak.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Vakfı

www.hayatvakfi.org.tr

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, 1988 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Sağlık çalışanları arasında dayanışma ve işbirliği sağlayarak mesleki hayata katkıda bulunmak, sağlık ile ilgili üniversitelerde okuyan öğrencilere destek sağlamak ve öğrencilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek temel çalışma alanları arasındadır. Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Vakıf statüsüne sahiptir.

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği
www.mutluaile.org Vizyon : Aile kurumunu geleceğimizin teminatı olarak gören Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği ; ailenin mevcudiyetini ve devamlılığını esas almak suretiyle, bu kurumun tüm fertleri olan anne, baba, çocuklar, büyükanne ve büyük babaların mutluluğunu ve huzurunu öncelemektedir.Misyon : Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği,toplumun temel taşı olan ailenin kutsiyetini ve devamlılığını vazgeçilmez kabul eder. Aile kurumunu dini ve milli değerlere bağlı kalarak, olumsuz etkilerden korumak ve uzak tutmak için ailenin temeli olan anne ve babanın eğitimine bilinçlenmesine katkıda bulunmayı önceler. Bu suretle çocuklarının ve toplumun, onları birer örnek insan olarak göreceği bir aile yapısının kurulmasını benimser. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için program ve faaliyetler geliştirmek suretiyle eğitmek-bilgilendirmek onların zihinsel becerilerinin, bedensel davranış biçimlerinin İslami aile yapısına uygun bir şekilde oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı benimser. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, Aile yuvasını sükûn bulunan mekanlar olarak kabul eder. Toplumda hızla yaygınlaşan bireyselleşme yerine kültürümüzdeki beraberce birlikte yaşamın sağlanmasında Ailenin önemine inanır.

 

 

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

 

www.mutluyuva.org/ Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği; Nihai Faydalanıcı kitle olarak çocuk yuvarında toplu halde yaşayan 3-6 yaş grubundan başlayan kimsesiz çocuklar gözetilmektedir. Dernek marifetiyle, normal yaşam alanlarında kiralanan ve tefriş edilen evlerde 5 - 6 çocuk barındırılmakta; her evde 3 bakıcı bayan istihdam edilmektedir. Bu projeyle, çocukların sosyal hayata adapte olarak büyümesi, Türk aile yapısına uygun olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mavi Misket Çocuk Gönüllüleri Derneği

 www.mavimisket.org

Yuva ziyareti ve çocukla iletişimde 5 yıllık tecrübe akademisyen ve uzmanlardan konuyla ilgili eğitim almış gönüllü üyeler SHÇEK kurumlarıyla iletişimde tecrübe ve iyi ilişkiler yüzde yüz gönüllülük esasına dayalı çalışma, eğitim organize etme konusunda 4 yıllık tecrübe, yuva çocuklarıyla iletişime geçen/geçecek gönüllüleri bilinçlendirmek için eğitim düzenleyen tek STK Mavi Misket'tir.

         

Özlenen Çocuk Derneği

 www.ozlender.org Çocuksuz ailelerin içinde bulundukları durumun getirdiği; özellikle sosyal baskıdan kaynaklanan sıkıntıları bertaraf etmek, mevcut potansiyellerini çocuklar ve kendi yararlarına
hizmete dönüştürmeleri için bilinç oluşturmak.
 OKEP Okulöncesi Eğitim Kurumları Platformu okep2011.blogspot.com

Okulöncesi eğitim kurumları arasında iletişim, bilgi akışı, istişare zemini oluşturarak toplumun ihtiyaç duyduğu ortak değerler çerçevesinde “Çocuk ve Aile” eksenli proje ve programlar geliştirerek toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel ve öz değerlerine bağlı ruhen bedenen ve sosyal açıdan sağlıklı nitelikli insan yetiştirmek ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeye taşımaktır.

Ruh Sağlığında Aktif Kadınlar Grubu

ruhsak.blogspot.com

Misyon:Evrensel değerler ışığında toplumun ruh sağlığını yakından ilgilendiren her türlü toplumsal ve psikolojik konu ve sorun hakkında bilimsel araştırmalar yaparak, üreteceği bilgilerle psikolojinin ilerlemesine, toplum ve insanlık yararına uygulanmasına katkıda bulunmak.

Vizyon:Misyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda, ruh sağlığının her alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, daha iyi bir toplum için çalışmak.

        

        Sıcak Yuva Vakfı

www.sicakyuva.net

Sokaklarda yaşayan veya sokağa düşme riski taşıyan; kimsesiz çocuklar, yaşlılar, bağımlı aile bireyleri, yardım ve bakıma muhtaç kişiler, toplumumuzun ahlaki değerleri ve bireylerin ruh sağlığı açısından elverişsiz koşullarda bulunanlara; barınma , korunma, sağlık, eğitim, tedavi, maddi ve manevi her konuda yardımcı olmak" amacını gerçekleştirmeye yönelik etkin ve kuşatıcı faaliyetlerde bulunmak üzere SICAK YUVA isimli vakfımızın kurulmasına karar vermiş idik.

 

       

      Türk Kadınları Kültür Derneği

www.turkkad.org

Türk Kadınları Kültür Derneği’nin kuruluşu çok büyük bir gayret ve aşkla oldu. Başında büyük mutasavvıf, yazar Sâmiha Ayverdi’nin bulunduğu bir grup hanımefendi, etraflarındaki eğitimli fakat çalışmayan ve gayesiz yaşayarak mutsuz olan hanımları kendi değerlerini idrâk edebilecek şekilde başkalarına faydalı olmaya yönlendirdi.  Bu hanımefendiler, Türkiye’nin unuttuğu ortak değerleri ortaya çıkarmak için büyük gayret gösterip, imkânsızlıklar içinde yaşayan insanlara yardım ederek; o güne kadar içlerinde barındırdıkları hâlde, farkında olmadıkları yücelik ve güzellikteki enerjiyi ihtiyâcı olanlara yönlendirip onların mutlu insanlar hâline gelmelerine gayret ettiler. Yaşadıkları değişimin getirdiği bu huzuru çevrelerine yaymak üzere her biri kendi çapında bir eğitmen olarak yetiştiler. Devrin en büyük akademisi olan Kubbealtı’nda da maddî-mânevî eğitim görerek, siyâsetten mâliyeye, tasavvuftan Kur’an’daki hakîkatlere kadar değişik ve çeşitli konularda geniş bir bakış açısı ile yetiştiler ve orada öğrendiklerini yaşayarak anlattılar.

        

Türk Hava Kurumu (THK)

www.thk.org.tr 2011Bu Tüzüğün amacı, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere, ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet gösteren Türk Hava Kurumu'nun üyeleri, merkez ve şube organlarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
 

Yeşilay Cemiyeti

www.yesilay.org.tr Yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. İçki, uyuşturucu madde sigara tüketimini ve diğer kötü alışkanlıkları, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile de iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmektir.

Read 6813 times Last modified on Perşembe, 07 Eylül 2017 13:00
More in this category: Mevzuat »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.