Sabit sayfalar

Sabit sayfalar (12)

GENÇLER İLE ÇÖZÜM ODAKLI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJESİ

2016 yılı Gençlik projeleri destek programı II. Çağrı dönemi kapsamında İKADDER tarafından hazırlanan “Gençler İle Çözüm Odaklı Araştırma Geliştirme Projesi” Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibe almıştır.

Projenin Amacı: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mart 2016 verilerine göre Türkiye’de 2,73 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Bu mültecilerin %90’ı kamp dışında yaşamaktadır. Ülkemizde sayıları üç milyona yaklaşan sığınmacılar için hem kamu kurumları, hem sivil toplum kuruluşları, hem de halk tarafından sosyal yardım faaliyetleri yürütülmekte, barınma, ısınma, gıda, sağlık vb. temel ihtiyaçların karşılanması için organizasyonlar yapılmaktadır. Kamu kurumları sosyal uyumu hızlandırmak için çalışmalar yürütmekte, kalıcı çözüm arayışları devam etmektedir.

İstanbul’da kayıtlı 357.225 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Kayıtsız sığınmacılarla bu rakam  daha da artmaktadır. Olumsuz yaşam koşullarının yanı sıra sığınmacılar, başta dil ve kültür odaklı olmak üzere sosyal uyum problemleriyle mücadele etmektedir.

Çalışmalarda ve yapılan faaliyetlerde “sığınmacı”, “mülteci” veya “muhacir” olarak isimlendirilen her bireyin göç etmeden önce farklı bir hayatı, ailesi, akraba-komşu ilişkileri, evi, iş yaşamı, okulu ve kendini ait hissettiği bir şehri vardı. Ancak göç ettiği yerde tüm bu farklılıklar bir tarafa bırakılarak her biri aynı kelime çerçevesinde, köksüz, bağsız ve yarını karanlık bir nesne haline dönüşmektedir.

Özellikle gençlik dönemini yaşayan sığınmacıların, birbirinden farklı yetenekleri, hayalleri, özellikleri olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bir ülkenin en önemli hazinesine dönüşebilecek dil ve kültür zenginliğinden oluşan bu genç enerji, bugün atıl bir konumda kalmakta ve hatta terör örgütleri, suç çeteleri için açık hedef haline gelmektedir.

Projenin amacı; sığınmacı gençler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençleri ortak çalışma zemininde buluşturarak,

 •  Türkiye’de kamp içinde veya kamp dışında yaşayan sığınmacı gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
 • Toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi,
 • Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya koyabilecekleri, dil ve kültür eksenli sosyal alışveriş ortamlarının geliştirilmesi,
 • Sorunun nesnesi değil,  çözümün bir parçası olarak kabul edilebilmeleri için saha araştırması yaparak, sığınmacı gençlerin sorunlarının ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Projede ayrıca Türkiye’de yaşayan sığınmacılar ile ilgili kamuoyunu olumsuz etkileyen ayrımcı bir dilin kullanılması ve ötekileştirmenin önüne geçilmesi için bir kamu spotu hazırlanarak kamuoyundaki bu yargının değişmesi hedeflenmektedir.  

 

Proje faaliyetlerine katılan sığınmacı gençlerin;

 • Sosyal dışlanma kaygıları giderilecek, özgüvenlerini kazanmalarına odaklanılacak,
 • Sivil toplum farkındalığı artırılarak; yaşadığımız çağın ve coğrafyanın sorunlarına çözüm üretilmesinde aktif rol oynayan STK’ları tanımaları ve bu alanda kendilerine yer bulmaları temin edilecek,  

Aile ve aile bireylerinin proje sonuçlardan olumlu etkilenmesi sağlanacaktır.

STK’LAR YARIŞTI KARDEŞLİK KAZANDI

Üyesi olduğumuz Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 18-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Belediyesi Diriliş Kampı’nda buluştu.

“STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor” temalı kampa her STK’nın yönetim kurulu başkanı veya temsilcisinin yanı sıra gönüllüleri de katıldı. Yetmişten fazla STK ve iki yüz elliye yakın katılımcı 3 gün boyunca sosyal faaliyetler ve yarışmalarla eğlenirken tanışma, kaynaşma ve diğer STK’larla tecrübe aktarımı sağladılar.

Kampın ana temalarından olan yarışmalar ise her takımın katılımcılarının farklı STK’lardan karma oluşturulmasıyla yapıldı. Kardeşlik ekseninde örnek ve güzel karelere dönüşen yarışmalar okçuluk, zeka oyunu, penaltı atışı, elle penaltı atışı, dart, havalı atıcılık, halat çekme, basket atışı ve koşu parkuru şeklinde dokuz kategoride oldu. Yarışmalar sonucunda kazanan kardeşlik oldu.

Yarışmaların yapıldığı Cumartesi günü kampa ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Osman Aşkın Bak ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yarışmalara katılarak kardeşliğe destek oldular. Yarışmalar sonrası TGSP yönetimi ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TGSP hakkında bilgi aldı yapılan çalışmalara desteğini dile getirdi.

Programın Pazar gününü ise Referans Fikirler Platformunun düzenlediği Fikir Tepsisi oluşturdu. TGSP’nin daha etkin olması için yuvarlak masa toplantılarının gerçekleştiği Fikir Tepsisi programının öğleden sonraki oturumunda ise çalışma sonuçları okundu. Öğleden sonraki oturuma katılan Sn. Bilal Erdoğan ise yarışmada dereceye giren takımlara hediyelerini verdi ve yaptığı konuşmadan Müslüman dünyasının kendi söylemini geliştirmesi gerektiği ve STK’ların da birlik içinde hareket ederek bu amaca lokomotif olması gerektiği vurgusunda bulundu.

Sayın Kamu, Kurum/Kuruluş ve STK Temsilcileri

“STK ÇOCUK ve GENÇ PLATFORMU”  Çocuk ve Genç alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak proje ve çalışmalarla güç birliği oluşturması amacıyla 2010 yılının Mart ayında kurulmuştur. 2011 yılından itibaren Platformun Genel Koordinatörlüğünü Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği (ÖZLENDER) üstlenmiştir. Platform Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde STK’ların üyelik sistemiyle yürütülmektedir.

Türkiye genelinde aile ve aile bireylerine yönelik çalışan STK’ların çatı kuruluşu olan STK Türkiye Aile Platformu / TÜRAP’ın birimlerinden çocuk ve genç biriminin koordinatörlüğünü üstlenerek 31 Ağustos 2012 tarihinde Türkiye STK Çocuk ve Genç Birimi/ T-STK ÇOGEP ismini almıştır. Bu kapsamda Platform ve Birim çalışmalarını yürütmek ve STK üyeliklerinin güncellenmesi için yeniden “Tüzük ve Form”lar oluşturulmuştur.

Çocuk ve Genç alanında çalışan STK’ların T-STK ÇOGEP’e yeni üyelik başvurularında bulunmaları için aşağıda belirtilen formları doldurulması gerekmektedir.

·         “T-STK ÇOGEP Aday Katılımcı Dilekçe”,

·         “Aday Katılımcı STK Tanıtım Formu”

·         “Aday Katılımcı STK Kapasite Tespit Formu”,

·         “Aday Katılımcı Ayrıntılı Çalışma Formu”,

·         “STK/Birey Ayrıntılı Çalışma Formu”

Formlar T-STK ÇOGEP (stkcogep.org) web sitesine yüklenmiştir.

 STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP

Toplumsal değişim süreci çerçevesinde ülkemizde ve dünyada aile kurumu derinden sarsılmakta, ciddi problemler yaşanmaktadır. Çözülen aile ortamında veya sosyal hizmet veren kurumlarda yetişen nesillerin psiko-sosyal sorunları bireyin sınırlarını aşıp, toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır.

Bilimsel araştırmalar kreş, yuva, sığınma evi vb. kurumların hiçbir zaman sağlıklı aile ortamına alternatif olamayacağını göstermektedir. Çözümde gönüllü kuruluşların katkısının önemi ve sorunların aciliyetini dikkate alarak 21 Nisan 2012’de STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP kuruldu.

TÜRAP sağlıklı nesillerin yetişeceği güçlü, doğal aile idealiyle çalışan; toplumu yıkan, parçalayan, gruplara ayıran bir bakış açısını reddeden Türkiye genelinde STK’ların oluşturduğu tek Aile Platformudur.

Platformun kurucuları;

Ankara

 • Ayşe Serap ŞAHİNER (Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı)
 • Nurten CECELİ (Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Kurucu Üyesi)
 • Gülgen DURAL (Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Başkanı)
 • Mustafa KIR (Ankara STK Platformu Başkanı)
 • Yusuf ÇELİK (Büyük Anadolu Birliği Konfederasyonu Başkanı)
 • İbrahim ERDOĞAN (Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı)

Bursa

 • Emine HOCAOĞLU (Nilüfer Hatun Aile Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı)

Diyarbakır

 • Necla HATTAPOĞLU (Hanımlar Kültür Yardımlaşma Vakfı Başkanı)

İstanbul

 • Gülsen ATASEVEN (Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu Kurucu ve Danışmanı)
 • Funda OZAN AKYOL (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Başkanı)
 • Rabiye BABALIOĞLU (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Aile ve Gençlik Komisyonu Eş Başkanı)
 • Sosyal Hizmet Uzm. Fatih KILIÇASLAN (İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı Derneği Başkanı)
 • Ayşe PEHLİVAN (Özlenen Çocuk Derneği Başkanı)
 • Firdevs TAVUKÇU (Genç Diyalog Grubu Eş Başkanı)

Samsun

 • Hamdiye KATİPOĞLU (Samsun Aile Platformu Başkanı)

2015 itibariyle Platformun Genel Koordinatörlüğünü Piyale Çitil, Genel Koordinatör Vekilliğini Av. Hamdiye Katipoğlu ve Firdevs Tavukçu, Genel Sekterliğini Funda Ozan Akyol, Genel Sekreter Vekilliğini Hülya Şule Azaklı yapmaktadır.

TÜRAP aile ve aile bireyleri odaklı çalışan STK’lara iletişim, istişare ve işbirliği zemini hazırlamaktadır. En az iki ayda bir yapılan sanal ortam toplantıları, yılda iki kere yapılan İstişare Grubu İl Toplantıları ve yılda bir kere yapılan Genel Meclis Toplantıları ile dünya ve ülkemizdeki aile gündemine ilişkin meseleler ele alınmakta, ortaklıklar geliştirilmekte ve projeler üretilmektedir.

Türkiye genelinden 72 STK İstişare Grubu/Karar Organında; 450 STK İletişim ağında yer almaktadır.

VİZYON

Aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif rol üstlenerek küresel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek; başarılı çalışmalarımızı uluslararası düzeye taşıyarak güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yaşadığı bir dünyaya ulaşmaktır.

MİSYON

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, aile kurumu ve bireylerine yönelik (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli) faaliyet gösteren STK’lar arasında; iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir.

 TÜRAP BİRİMLERİ

Aile kurumunu oluşturan bireylerden (Kadın, Erkek, Çocuk, Genç, Yaşlı, Engelli) birini kendisine özel çalışma alanı olarak seçen, TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğü çerçevesinde platform yapılanması modeliyle ülke genelinde çalışan organlardır.

TÜRAP kapsamında kurulmuş Birim/Platformlar:

 • Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (T-STK ÇOGEP)

Platform, Çocuk ve gençle ilgili çalışma yapan STK, kamı kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler vb. kurum ve kişileri ortak çalışma kapsamında düzenli olarak bir araya getirmektedir. Her ayın ikinci günü yapılan Platform Meclisi Toplantılarında ortaklıklar geliştirilmekte, projeler üretilmektedir.

T-STK ÇOGEP’in bünyesinde kurulan Çocuk Evleri Komisyonu, 19 Mart 2015 tarihi itibariyle Platform yapılanmasıyla hizmet üretmeye başlamıştır. Ülkemizde çocuk evi çalışması yapan STK’lar ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon yetersizdir. TÜÇEV-P bu kurumlar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

 • Türkiye STK Engelli ve Aile Platformu (T-STK ENAP), Umut Çatısı Derneği koordinatörlüğünde, Bilim ve İnsan Vakfı, Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği ve Görmeyenler Kültür ve Yardımlaşma Derneği/GÖRBİR’in yer aldığı platform engellilerin yaşam kalitesini arttırmak, rehabilitasyonlarını sağlamak, engellileri ve ailelerini topluma kazandırmak amacıyla kurulmuştur.
 • Türkiye STK Kadın ve Aile Platformu (T-STKKAP), Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP koordinatörlüğünde Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD, Haseki Kadın Vakfı ve Yek Adım Eğitim Dayanışma Derneği/YEKAD’ın işbirliğiyle kurulmuştur.

TÜRAP yapılanma aşamasındaki Birim/Platform isimleri:

 • Türkiye STK Erkek ve Aile Platformu (T-STK ERAP)
 • Türkiye STK Yaşlı ve Aile Platformu (T-STK YAP)

TÜRAP KOMİSYONLARI                                                                                 

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu/Platformu-TÜBAM-P

Komisyon, 1 Mart 2014 tarihinde TÜRAP IV. İl İstişare Grubu Toplantısı/Karaman’da kuruldu. Başkanlığını TÜRAP Üyesi Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER/İstanbul)’nin yürüttüğü iletişim, istişare ve işbirliği odaklı gönüllü kuruluşlardan oluşan komisyon, Türkiye genelindeki birçok yeni katılımcıya ulaşmayı hedeflemektedir.

Komisyon Platform yapılanması şeklinde “TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Platformu” ismiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜBAM-P üyeleri, İstanbul Valiliği İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Aylık Toplantılarını düzenli olarak takip etmekte, ulusal düzeyde gerçekleşen projelere katkı sağlamakta, eğitim ve rehabilitasyon alanında hizmet üretmektedir.

Toplum Cinsiyet ve Aile Komisyonu

Komisyon, 1 Kasım 2013 tarihinde III. İl İstişare Grubu Toplantısı/Bursa’da kurulmuştur. Komisyon başkanlığı Aile Akademisi Derneği’nden Dr. Mücahit Gültekin tarafından yürütülmektedir.

Dr. Mücahit Gültekin, yerli ve yabancı 66 bilimsel araştırmayı inceleyerek “Bilimsel Araştırmalarda Kadın Erkek Farklılıkları” isimli bir çalışma hazırlamış; bu sahada kullanılmak üzere ilgililerin dikkatine sunmuştur. Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu hazırlanan Strateji Planı çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

ORTAK PROJELER

Aile Odaklı Medya İzleme Ve Değerlendirme Projesi (Ailemiz Projesi)

TÜRAP Üyesi İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER tarafından hazırlanan projenin amacı, bilinçli medya izleyicisi oranını arttırmak, toplumun taraflarını temsil eden sivil bir insiyatif oluşturmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/kuruluşlara yayınlarla ilgili olumlu/olumsuz tepkilerini göstermelerinde rehberlik etmek, böylece öncelikle çocuklar olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü “Medya Eylem Planı” kapsamında İKADDER ve Bakanlık arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu çerçevede Bakanlık da projenin paydaşları arasında yer aldı.

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından “2013 Yılı için Yardım Yapılacak Proje Konuları” içinde “Aile ve Kültürel Değerlerin Korunmasına Yönelik Projeler” kapsamında TÜRAP Ortak Projesi “Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi (AİLEMİZ-P)”, hibe almaya hak kazandı.

Türkiye genelinden 52 STK ile işbirliği sözleşmesi yapılan proje kapsamında İzmir, Diyarbakır, Adana, Konya, Samsun, Malatya, Karaman, İstanbul ve Kocaeli’nde çalışmalar gerçekleştirildi.

Aile Eğitim Programı (AEP)

STK Türkiye Aile Platformu- TÜRAP ortak projelerinden olan Ailemiz Projesi kapsamında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelinden (İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Konya, Malatya, Ankara ve Bursa) STK Temsilcilerinin iştirak ettiği Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi.

AEP, ailelerin temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş, 5 alanda toplam 26 modülden oluşmaktadır. AEP eğitimine katılan eğitimciler Türkiye’nin farklı illerinde seminerler gerçekleştirmektedir.

Çocuk İstismarını Önlemek İçin 14 Güvenlik Kuralı Projesi

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği tarafından hazırlanan proje; Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP ve TÜRAP tarafından ortak proje olarak kabul edildi.

Projenin amacı; çocukları korumak için bireysel güvenlik kapsamında önleyici tedbirleri yaygınlaştırmaktır. Benzeri çalışmalar birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan 14 Güvenlik Kuralının okullarda dağıtılan süt kutularının üzerine basılması için ilgili bakanlıklarla bağlantılar sürdürülmektedir.

Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi

TÜRAP Üyesi Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği/T.KADBİR tarafından yürütülmektedir. Bu projenin amacı, hamilelik ve bebeklik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi; okul öncesi dönem gelişim özellikleri ve eğitimi; son çocukluk dönemi gelişim özellikleri, alışkanlıkları ve eğitimi; gençlik dönemi gelişim özellikleri; çalışan anne –babanın çocuğu; eşler arasında problem çözme, karı-koca ilişkilerinden doğan sorunlar; yaygın anne-baba tutumları; çocukla sağlıklı iletişim kurma; çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları; çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü; çocuğun tüm gelişim evrelerinde anne ve babanın rolünün bilimsel yöntemlerle uygulamalı olarak anlatılmasıdır.

 STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor Projesi (GELAP)

İKADDER tarafından hazırlanan proje, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2014 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Proje, TÜRAP Üyelerinden Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği/Samsun, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/İstanbul, Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/İstanbul, Gülnihal Derneği/Diyarbakır, İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği/İzmir, ortaklığında yürütüldü.

Proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden 30 genç, eğitim seminerleri ve çalıştay programlarına katıldı, uygulamalar gerçekleştirdi ve bir STK’da 20 saat staj yaptı.

www.turkiyeaileplatformu.com

Gündem:

Açılış ve gündem hakkında bilgilendirme 
Güngören Belediyesi’nin (ev sahibi kuruluş) çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerinin tanıtımı 
Katılımcıların çocuk/gençlere yönelik gerçekleştirdikleri, planladıkları etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirme, işbirliğine ihtiyaç duyulan konular
T-STK ÇOGEP tarafından hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan “STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Projesi” hakkında bilgi sunumu; kamu ve STK temsilcilerinin proje değerlendirmeleri
“STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor Projesi” alan çalışmaları 
Bağımlılık Komisyonu çalışmalarının değerlendirilmesi
STK ve Girişimcilik yan yana – Sosyal Girişimcilik dünya örnekleri,  
“Ders Zilleri Projesi” hakkında bilgilendirme
Aralık ayı toplantı yerinin belirlenmesi
Öneriler ve Kapanış