Sheldrick Redwine Authentic Jersey  GENÇLER İLE ÇÖZÜM ODAKLI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJESİ

GENÇLER İLE ÇÖZÜM ODAKLI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJESİ

Rate this item
(0 votes)
Written by  Published in: Sabit sayfalar

GENÇLER İLE ÇÖZÜM ODAKLI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJESİ

2016 yılı Gençlik projeleri destek programı II. Çağrı dönemi kapsamında İKADDER tarafından hazırlanan “Gençler İle Çözüm Odaklı Araştırma Geliştirme Projesi” Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibe almıştır.

Projenin Amacı: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mart 2016 verilerine göre Türkiye’de 2,73 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Bu mültecilerin %90’ı kamp dışında yaşamaktadır. Ülkemizde sayıları üç milyona yaklaşan sığınmacılar için hem kamu kurumları, hem sivil toplum kuruluşları, hem de halk tarafından sosyal yardım faaliyetleri yürütülmekte, barınma, ısınma, gıda, sağlık vb. temel ihtiyaçların karşılanması için organizasyonlar yapılmaktadır. Kamu kurumları sosyal uyumu hızlandırmak için çalışmalar yürütmekte, kalıcı çözüm arayışları devam etmektedir.

İstanbul’da kayıtlı 357.225 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Kayıtsız sığınmacılarla bu rakam  daha da artmaktadır. Olumsuz yaşam koşullarının yanı sıra sığınmacılar, başta dil ve kültür odaklı olmak üzere sosyal uyum problemleriyle mücadele etmektedir.

Çalışmalarda ve yapılan faaliyetlerde “sığınmacı”, “mülteci” veya “muhacir” olarak isimlendirilen her bireyin göç etmeden önce farklı bir hayatı, ailesi, akraba-komşu ilişkileri, evi, iş yaşamı, okulu ve kendini ait hissettiği bir şehri vardı. Ancak göç ettiği yerde tüm bu farklılıklar bir tarafa bırakılarak her biri aynı kelime çerçevesinde, köksüz, bağsız ve yarını karanlık bir nesne haline dönüşmektedir.

Özellikle gençlik dönemini yaşayan sığınmacıların, birbirinden farklı yetenekleri, hayalleri, özellikleri olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bir ülkenin en önemli hazinesine dönüşebilecek dil ve kültür zenginliğinden oluşan bu genç enerji, bugün atıl bir konumda kalmakta ve hatta terör örgütleri, suç çeteleri için açık hedef haline gelmektedir.

Projenin amacı; sığınmacı gençler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençleri ortak çalışma zemininde buluşturarak,

  •  Türkiye’de kamp içinde veya kamp dışında yaşayan sığınmacı gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
  • Toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi,
  • Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya koyabilecekleri, dil ve kültür eksenli sosyal alışveriş ortamlarının geliştirilmesi,
  • Sorunun nesnesi değil,  çözümün bir parçası olarak kabul edilebilmeleri için saha araştırması yaparak, sığınmacı gençlerin sorunlarının ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Projede ayrıca Türkiye’de yaşayan sığınmacılar ile ilgili kamuoyunu olumsuz etkileyen ayrımcı bir dilin kullanılması ve ötekileştirmenin önüne geçilmesi için bir kamu spotu hazırlanarak kamuoyundaki bu yargının değişmesi hedeflenmektedir.  

 

Proje faaliyetlerine katılan sığınmacı gençlerin;

  • Sosyal dışlanma kaygıları giderilecek, özgüvenlerini kazanmalarına odaklanılacak,
  • Sivil toplum farkındalığı artırılarak; yaşadığımız çağın ve coğrafyanın sorunlarına çözüm üretilmesinde aktif rol oynayan STK’ları tanımaları ve bu alanda kendilerine yer bulmaları temin edilecek,  

Aile ve aile bireylerinin proje sonuçlardan olumlu etkilenmesi sağlanacaktır.

Read 7866 times Last modified on Pazartesi, 11 Eylül 2017 13:44